دوره جامع بورس

انواع اختیار معامله کدامند؟

قرارداد اختیار معامله یا آپشن (option)، (به انگلیسی: call option) قراردادی است، بین خریدار و فروشنده، به‌نحوی که خریدار از فروشنده اختیار معامله، حق خرید یا فروش یک دارایی را در یک قیمت معین، خریداری می‌کند. در اینجا نیز همانند تمام قراردادها، هر طرف، امتیازی را به طرف مقابل اعطاء می‌کند، خریدار به فروشنده مبلغی تحت عنوان حق شرط پرداخت می‌کند، که در واقع همان قیمت اختیار معامله می‌باشد. فروشنده نیز حق خرید یا فروش دارایی مذکور را، در یک قیمت معین، به خریدار اعطاء می‌نماید.

انواع اختیار معامله کدامند؟

قرارداد اختیارمعامله، اوراقی است که به دارنده آن حق یا اختیاری می‌دهد که به واسطه آن دارایی پایه مشخصی را در زمان معینی در آینده و به قیمت مشخص معامله کند. به تاریخ از پیش‌تعیین‌شده اصطلاحا تاریخ انقضا، تاریخ اعمال یا سررسید می‌گویند. به قیمت از پیش‌تعیین‌شده قرارداد، قیمت اعمال یا قیمت توافقی می‌گویند. در یک قرارداد اختیارمعامله دو طرف فروشنده یا ناشر اوراق و خریدار یا دارنده اوراق وجود دارد. خریدار یا دارنده اوراق در سررسید قرارداد باتوجه به سود و زیان حاصل از قرارداد نسبت به اعمال یا عدم اعمال آن اقدام می‌کند. با وجود اینکه خریدار یا دارنده اوراق، حق یا اختیار اعمال قرارداد را دارد، فروشنده اوراق در صورت اعمال قرارداد از سوی خریدار، ملزم به انجام تعهد خود است.

قراردادهای اختیارمعامله بر دو نوع کلی اختیارخرید و اختیار فروش هستند. اختیارخرید حق خرید دارایی پایه در زمان معین و با قیمت مشخص را به دارنده اوراق می‌دهد. اختیارفروش حق فروش دارایی پایه در زمان معین و با قیمت مشخص را به دارنده اوراق می‌دهد. باتوجه به دو نوع کلی فوق‌الذکر، چهار موقعیت معاملاتی ممکن عبارتند از:

 • خرید اختیار خرید
 • فروش اختیار خرید
 • خرید اختیار فروش
 • فروش اختیار فروش

برای دستیابی به یک قرارداد اختیارمعامله، خریدار قرارداد باید بهای آن را به فروشنده آن بپردازد. به این وجه پرداختی بابت خرید قرارداد اختیارمعامله، "پریمیوم" یا "قیمت اختیار" یا "صرف" انواع اختیار معامله کدامند؟ می‌گویند. توجه کنید که قیمت اختیار با قیمت توافقی یا قیمت اعمال متفاوت هستند. قراردادهای اختیارمعامله بر روی دارایی پایه مشخصی تعریف می‌شوند. انواع دارایی‌های پایه در این دسته از قراردادها عبارتند از: سهام، کالا، ارز، شاخص سهام، نرخ بهره، قرارداد آتی و. . قراردادهای اختیارمعامله سهام شرکت‌های درج شده در بورس اوراق بهادار، در همان بورس معامله می‌شوند.

قرارداد اختیار معامله چیست؟

آموزش قراردادهای اختیار معامله

قرارداد اختیار معامله، قراردادی است که در آن یک طرف معامله (خریدار قرارداد) با پرداخت مبلغ معینی این اختیار را به دست می‌آورد که چنانچه تمایل داشت در تاریخ مشخصی در آینده کالای مشخصی را به قیمت مشخص با طرف دیگر قرارداد (فروشنده) معامله نماید. فروشنده قرارداد در صورت درخواست خریدار قرارداد ملزم به انجام قرارداد می‌باشد.

ویکی‌پدیا در مورد قرارداد اختیار معامله اینطور نوشته است:

قرارداد اختیار معامله یا آپشن (option)، (به انگلیسی: call option) قراردادی است، بین خریدار و فروشنده، به‌نحوی که خریدار از فروشنده اختیار معامله، حق خرید یا فروش یک دارایی را در یک قیمت معین، خریداری می‌کند. در اینجا نیز همانند تمام قراردادها، هر طرف، امتیازی را به طرف مقابل اعطاء می‌کند، خریدار به فروشنده مبلغی تحت عنوان حق شرط پرداخت می‌کند، که در واقع همان قیمت اختیار معامله می‌باشد. فروشنده نیز حق خرید یا فروش دارایی مذکور را، در یک قیمت معین، به خریدار اعطاء می‌نماید.

بنابراین براساس این قرارداد، دو طرف توافق می‌کنند که در آینده معامله‌ای انجام دهند. در این معامله خریدار اختیار معامله، در ازای پرداخت مبلغ معینی، حق خرید یا فروش دارایی مندرج در قرارداد را در زمانی مشخصی با قیمتی که هنگام بستن قرارداد تعیین شده است، به دست می‌آورد.

از طرف دیگر، فروشندة قرارداد اختیار معامله، در مقابل اعطای این حق به خریدار با دریافت مبلغ معینی هنگام عقد قرارداد، براساس مفاد قرارداد، آمادة فروش دارایی مذکور است.

چنان‌که از تعریف قرارداد اختیار معامله پیداست، دارنده قرارداد (خریدار) در اعمال حق خود مختار است و به عبارت دیگر هیچ تعهد و الزامی ندارد و در صورت صرف‌نظر وی از اجرای قرارداد، مبلغی را که در ازای این حق، پرداخته است از دست می‌دهد. از طرف دیگر فروشنده در صورت خواست خریدار، مجبور به اجرای قرارداد است.

دانلود رایگان فایل آموزش قرارداد اختیار معامله

شرکت بورس کالای ایران یک فایل آموزشی برای افزایش اطلاعات علاقه‌مندان به قرارداد اختیار معامله منتشر کرده است.

سرفصل‌های این فایل:

 • اختیار معامله چیست؟
 • انواع اختیار معامله کدام است؟
 • انواع احتیار معامله از نظر سبک اعمال
 • انواع قراردادهای اختیار معامله کالایی
 • حد سود و زیاد برای طرفین معامله
 • خروج از بازار
 • وضعیت اختیار معامله از لحاظ بازدهی
 • قیمت اختیار معامله
 • فواصل قیمت اعمال
 • تابلو معاملاتی اختیار معامله
 • مشخصات قرارداد
 • فرایندهای اجرایی اختیار معامله

مزایای قراردادهای اختیار معامله چیست؟

1 – اهرم مالی

قراردادهای اختیار معامله این فرصت را برای سرمایه گذاران فراهم می کنند که یک وضعیت را با نقدینگی کمتری مدیریت کنند به عبارت دیگر این ویژگی باعث می شود سود یا زیان معاملات در یک دوره زمانی نسبت به آورده مشتری – قیمت اختیار پرداخت شده توسط خریدار (دریافت شده توسط فروشنده) چند برابر باشد.
برای روشن شدن موضوع مثالی را مطرح می کنیم؛ فرض کنید سرمایه گذار با پرداخت 5000 ریال اختیار خرید 10 هزار سهم شرکت ایران خودرو با قیمت توافقی 3300 ریال با سررسید شش ماهه خریداری می کند .

با رشد گروه خودرویی فرض کنید قیمت هر سهم ایران خودرو در انواع اختیار معامله کدامند؟ انواع اختیار معامله کدامند؟ سررسید به 4000 ریال رسیده است .
در این صورت خریدار اختیار با اعمال اختیار خود مبلغ 7000000=(10000*(3300-4000) ریال سود در مقابل پرداخت 5000 ریال دریافت می کند و فروشنده اختیار با دریافت مبلغ 5000 ریال متحمل زیان 7000000 ریالی می شود.

2 – کاهش ریسک

با خرید قرارداد اختیار معامله یک دارایی پایه به جای خود دارایی پایه ، ریسک بالقوه سرمایه گذاری کاهش می یابد و زیان معامله محدود به هزینه ای است که برای خرید اختیار معامله پرداخت می شود . در واقع از قراردادهای اختیار معامله به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک استفاده می شود که به سرمایه گذار اجازه می دهد تا ریسک خود را در مقابل نوسانات نامطلوب قیمت پوشش دهد .

3 – کسب درآمد

سرمایه گذار می تواند با فروش قرارداد اختیار معامله سهام ، درآمد خود از سهام را تنها به بازدهی سهام و سود تقسیمی محدود نکند.
فروش اختیار معامله سهام متعلق به سرمایه گذار یا سهامی که قصد خرید آن را دارد ، یکی از ساده ترین راهبردهای معاملاتی است.

4 – کسب سود از نوسان قیمت سهم

با استفاده از اختیار معامله ، شخص می تواند بدون در اختیار داشتن سهم پایه ، از نوسان قیمت آن منتفع شود.

5 – استفاده از مزیت زمانی جهت تصمیمات آتی

معامله قرارداد های اختیار معامله به سرمایه گذار امکان می دهد با پرداخت درصدی از قیمت سهم ، جریان نقدی خرید یا فروش خود را ثابت کند و در زمان باقی مانده تا سررسید ، تصمیم مناسب را بگیرد.

6 – متنوع سازی سبد سرمایه گذاری

وجود اختیار معامله در سبد سرمایه گذاری به عنوان یک دارایی مشتقه ، امکان متنوع سازی سبد را به سرمایه گذار می دهد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

استراتژی معاملاتی انواع اختیار معامله کدامند؟ ترکیبی

در قسمت هشتم از سری آموزش های اختیار معامله به استراتژی خرید اختیار خرید (Long call option) و استراتژی فروش اختیار خرید( Short call option) و توضیح اهرم پرداخته شد در این مقاله نیز به انواع استراتژِی های ترکیبی معاملات آپشن خواهیم پرداخت و انواع استراتژِی معاملات ترکیبی را در آینده بررسی خواهیم کرد.

استراتژی های ترکیبی برای این تشکیل شدند که معامله گران بازار آپشن بتوانند ریسک ها و سود های مشخصی را تجربی کنند .

یعنی بتوانند با بهره گیری از چند پوزیشن با خاصیت ها و ویژگی های متفاوت ،قبل از ورود به معامله ، میزان سودهای خود را معین و زیان های خود را مشخص کنند و آنها را مدیریت کرده و درست تصمیم بگیرند

انواع استراتژی های ترکیبی :

این استراتژی ها یا بر اساس اختلاف قیمت اعمال هستند و یا بر اساس اختلاف تاریخ سر رسید:

استراتژِی هایی که براساس قیمت اعمال درست شده اند بر دو قسم هستند : 1 استراژی هایی با دو قرارداد اختیار معامله 2 استراتژی هایی با چند اختیار معامله

استراتژی هایی که با دو اختیار معامله طراحی شده اند خود بر دو قسم هستند : 1 صعودی 2 نزولی

استراتژی هایی که با چند اختیار معامله طراحی شده اند بر دو قسم هستند : 1 پروانه ای 2 کندری

استراتژی هایی که براساس اختلاف تاریخ سر رسید طراحی شده اند بر دو قسم هستند: 1 قطری 2 تقویمی

استراتژی اول : فروش اختیار خرید ( )

وقتی در تحلیل سهم پایه به این نتیجه رسیدید که امکان ریزش سهم یا صعود سهم وجود دارد و شما قصد پوشش ریسک و محدود کردن زیان خود در معامله این قرارداد اختیار معامله را داشته باشید باید از این استراتژی استفاده کنید.

در این استراتژی هم باید سهم پایه را خریداری کنید و هم باید اختیار خرید همان سهام پایه را فروخت چرا که اگر سهم از قیمت اعمال پایین تر برود دیگر خریدار اقدام به اعمال نخواهد کرد و ضرری که شامل حال شما خواهد شد به دلیل دریافت پریمیوم از خریدار کمتر خواهد شد و اگر قیمت سهم صعودی باشد و تا قبل از رسیدن به قیمت سر به سری خریدار که اعمال نخواهد کرد ، سود شما هم از سهم پایه خواهد بود و هم از پریمیومی که دریافت کرده اید و اگر قیمت سهم به بالاتر از قیمت سر به سری خریدار رسید یعنی قیمتی که خریدار در سود قرار گرفته است و امکان دارد که اعمال کند و فروشنده باید به ضمانت خود پایبند باشد . در این حالت اگر به تاریخ سر رسید رسیدیم و خریدار نیز اعمال کند شما باز هم میزان زیان خود را کم کرده اید چرا که هم پریمیوم دریافتی داشته اید و هم سهام خود را در سود فروخته اید

فرض کنید سهمی باشد که قیمت آن 1000تومان است و شما نمیدانید که آیا صعود خواهد کرد یا نزول خواهد کرد ؟ در این صورت هم سهام این نماد را خریداری کرده اید و هم اختیار خرید این نماد را فروخته اید . فرض کنید اختیار فروش شما به این شرح باشد : پریمیوم دریافتی شما 2میلیون تومان ،قیمت پریمیوم 200تومان (یعنی شما 10هزار حجم فروخته اید و پریمیوم 2 میلیونی دریافت کرده اید) ، قیمت اعمال 1500تومان و تاریخ سر رسید هم دو ماه آینده باشد . مقدار سهامی هم که شما در بازار بورس خریده اید 10 هزار برگه سهم است که معادل 10 میلیون تومان میشود چرا که هر برگه سهم 1000تومان بود.

حالات مختلفی که امکان دارد رخ دهد در تاریخ سر رسید :

1 قیمت سهم تا تاریخ سر رسید (دوماه آینده) نزول کند و به 800تومان برسد:

در این فرض شما چون سهام را در قیمت 1000تومان خریداری کرده اید و الان به 800 تومان رسیده است در هر برگه سهم 200تومان زیان کرده اید یعنی 10هزار برگه سهم که شما خریدید را باید ضربدر 200تومان کنیم تا زیان شما در سهم مشخص شود که میشود 2 میلیون تومان زیان شما . ولی نکته مهم در این استراتژی اینجاست که شما با فروش اختیار خرید این نماد و دریافت 2 میلیون تومان پریمیوم از خریدار ، زیان خود را به صفر رساندید در واقع این استراتژی در زیان شما نوعی محافظت ایجاد کرده است و مانع از زیان شما شده است.

نکته : باتوجه به عدم اعمال خریدار در این مواقع که سهم نزولی شده است و اختیار خرید در زیان است ، فروشنده میتواند با یک ترفند زیرکانه خود اختیار خرید را (که قیمت پریمیوم آن به کمترین حد خود رسیده است ) بفروشد و سهام انواع اختیار معامله کدامند؟ خود یا پول نقد خود که به عنوان تضمین نزد سازمان بورس بلوکه شده بود را آزاد کند . در این صورت میتواند زود سهام خود را در بازار بورس به فروش رساند و از زیان بیشتر جلوگیری کند.

2 قیمت سهم تا تاریخ سر رسید ( دو ماه آینده ) صعود کند و به 1500تومان برسد :

در این فرض شما در هر برگه سهم به میزان 500 تومان سود کرده اید چرا که شما 10هزار برگه سهم را در قیمت 1000تومان خریداری کرده بودید و الان قیمت سهم به 1500 تومان رسیده است یعنی میزان سود شما در سهام 5 میلیون تومان است . ولی با توجه به اینکه شما با فروختن اختیار خرید همین سهم 2 میلیون تومان به عنوان پریمیوم دریافت کرده اید ، پس سود شما در واقع 7 میلیون خواهد بود . چرا که خریدار قطعا در قیمت 1500تومان اعمال نخواهد کرد چرا که در بازار سهام هم این نماد با قیمت 1500تومان در حال معامله است و انواع اختیار معامله کدامند؟ در واقع این اختیار خرید به زیان خریدار شده است چرا که پریمیوم پرداخت کرده ولی از معامله استفاده نکرده است .

3 قیمت سهم تا تاریخ سر رسید ( دو ماه آینده ) به 2000تومان صعود کند :

در این فرض خریدار اختیار خرید اقدام به اعمال خواهد کرد یعنی از شما 10هزار برگه سهم را به قیمت 1500تومان طلب خواهد کرد و شما که 10هزار برگه سهم را در قیمت 1000تومان خریده اید باید به او 1500تومان بفروشید که او در بازار 2000تومان بفروشد و 500تومان سود کند . در این فرض شما باز هم در هر برگه سهم 500 تومان سود کردید یعنی 5میلیون تومان به علاوه اینکه شما پریمیوم دریافتی به مبلغ 2میلیون تومان هم داشته اید که مجموع سود شما به 7 میلیون خواهد رسید.

نکته :اگر تا قبل از تاریخ سر رسید متوجه این مطلب شدید که سهم روند صعودی خواهد داشت میتوانید پیش از اعمال خریدار ، با خرید اختیار خریدی که قبلا فروخته اید ، خود را از معامله قبلی خارج کرده و ضمانتی که به عنوان وجه تضمین ، سازمان از شما گرفته است را ( حال چه تضمین شما سهام باشد یا وجه نقد) آزاد کنید و به سهام خود اجازه رشد بیشتری بدهید تا سود بیشتری کسب کنید .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا