استراتژی های مؤثر فارکس

کانال تجارت

کانال های ارتباطی میان رشد و تجارت در برخی از صنایع ایران مقاله

فرایند تولید صنعتی،فرایندی فنی،اجتماعی و سیاسی است.از نظر اقتصادی نیز به ویژه در سطح کلان و در بلندمدت،از ویژگی‌هایی برخوردار می‌باشد که تحت عنوان نقش صنعت‌ در رشد اقتصادی مورد بحث کانال تجارت اقتصاددانان قرار گرفته است.به‌طور تقریبی،رشد اقتصادی با صنعتی شدن منطبق است و در قرون اخیر،صنعتی شدن با رشد اقتصادی همراه بوده است‌ به نحوی که بسیاری از متفکران این دو را یکی دانسته‌اند.هدف ما در این مقاله،بررسی‌ ساختار تجارت در برخی از صنایع ایران و نقش آنها در ایجاد رشد می‌باشد. بررسی نتایج تخمین‌های مدل اقتصادسنجی نشان می‌دهند که صنعت ایران به دلیل‌ قرار گرفتن در چرخهء درون‌گرای تولید،حالت ایستا،ساکن و انفعالی را در متن اقتصادی‌ کشور دارا می‌باشد.این نتایج حاکی است،اتکاء به الگو و جریانات تقاضای داخلی قادر نیست پویایی تقاضا برای کالاها و خدمات را حتی در سطح ملی تأمین نماید؛و مسلم‌ است که زنجیره‌های ارزش،برای شکل‌دهی این محصولات در فضایی به هم متصل‌ می‌گردند که در آنها حلقه‌های مفقوده بسیار است. نتایج این مقاله نشان می‌دهند که صنایع مورد بررسی در ایران در امر تجارت،حتی در انجام وظایف کلاسیک یا تعادل و بازارگرایی در سطح ملی با شکست مواجه می‌شوند. ارزیابی معادلات تخمینی نشان می‌دهند،حاصل تولید فعالیت‌های صنعتی،روابط ارگانیک‌ میان اجزای نظام اقتصادی و اجتماعی را طوری به هم زده است که تمام مناسبات آن به‌طور غیر معقولی جلوه می‌نماید.این ناهمگرایی و مشکلات ساختاری،پیوسته«باز تولید»می‌شود و ناهماهنگی‌های متعددی را ایجاد می‌کند که به واسطهء ارتباط با بازارهای جهانی‌ ناهنجاری‌های مجموعه اقتصاد ایران را تقویت می‌نماید.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله،علت عدم دسترسی به منابع رشد بهره‌وری کل،با استفاده از یک الگوی‌ ایستا،امکان وجود پتانسیل کیفی رشد ارزش افزوده،با ارزیابی نحوهء واکنش متغییر وابسته‌ به عوامل عرضهء و شکاف تجاری(عامل رشد کمی تولید بدون در نظر گرفتن ترکیب‌ تقاضا)بررسی می‌گردد. در مقالهء حاضر،تغییر در میزان تولید کالای مورد تجارت برخلاف مدل‌های پویا که‌ در شرایط رویارویی عرضه و تقاضا توضیح داده می‌شوند،برمبنای تأثیر یک جانبهء عوامل‌ کانال تجارت عرضه بررسی می‌شود و معیار درجهء باز بودن تجاری،تأثیر مثبت شکاف میان مقادیر صادرات و واردات روی مقادیر کمی ارزش افزوده،فرض می‌گردد که البته وجود آثار مثبت ممکن است در برگیرندهء مقادیر رشد کیفی نیز باشد. به‌همین‌منظور،تابعیت‌های‌ مورد انتظار تغییر در ترکیب کالاهای مورد تجارت(ارزش افزودهء صنایع یا مقدار تولید کالاهای صنایعی که تحت تأثیر اختلاف در به کارگیری صرفا موجودی عوامل هستند) شامل رشد موجودی سرمایه و رشد نیروی کار(متغیرهای نئوکلاسیک)و متغیر ساختاری‌ شامل رشد نسبت شکاف تجاری می‌باشد. فرم پایه و تصریح شدهء این مدل مبتنی بر داده‌های کلان و داده‌های کشوری است،ولی‌ کاربرد آن برای بررسی ساختار تولید و تجارت در تعیین ارزش افزودهء صنعتی دارای‌ اهمیت می‌باشد؛چرا که برآورد مدل در سطح کلان بدون توجه به بخشها و زیربخشهای‌ آن-که در آنها امکان بررسی درجهء باز بودن تجاری وجود دارد-عملا کاربرد سیاستی‌ نخواهد داشت. *این صنایع که در یک شرایط ایستا قرار دارند،ممکن است فقط به‌طور سطحی‌ گسترده شوند و صرفا از سیاست جانشین کردن به صورت تجدید سرمایه‌گذاری-به دلیل‌ آثار مثبت سرمایه روی رشد ارزش افزوده در اکثر صنایع مورد بحث-در افزایش تولید استفاده کنند."

خسارت انسداد کانال سوئز ناوگان و تجارت دریایی کشور را تحت تاثیر قرار داد

دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی اظهار داشت: با توجه به مبادی تامین کننده کالای اساسی کشورمان که در این زمینه دارای تجارت با آمریکای جنوبی هستیم، مسیر تردد کشتی‌های کامل کالای اساسی از کانال سوئز است که با وقوع این اتفاق این کالاها با تاخیر به کشور می‌رسند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایلنا، به گل نشستن کشتی باربری «اور گیون» در مسیر کانال سوئز باعث انسداد این مسیر و ایجاد گره ترافیکی در این منطقه شد. به طوری که گفته می‌شود در حال حاضر بیش از 200 فروند کشتی در این ترافیک متوقف شده‌اند.

طبق گزارش‍‌ها، روزانه حدود 5 میلیارد دلار کالا از طریق کانال سوئز به غرب و 4.5 میلیارد دلار به غرب می‌رود، همچنین روزانه کانال تجارت 1.74 میلیون بشکه نفت از این مسیر جابه جا می‌شود که در این شرایط گفته می‌شود، راه حدود 10 میلیارد دلار کالا بسته شده است. در بین کشتی‌های گرفتار شده در مسیر مسدود کانال سوئز، ناوگان ایرانی هم حضور دارند و هم کشتی‌های تجاری ایران و هم نفتکش‌هایمان در ترافیک انسداد کانال سوئز گیر کرده‌اند بنابراین ایران هم در این خسارت جهانی سهم دارد و از به گل نشستن کشتی اورگیون متضرر شده است.

مسعود پل‌مه، دبیر کل انجمن کشتیرانی ایران با اشاره به کشتی‌ها و نفت‌کش‌های متوقف شده در مسیر کانال سوئز اظهار داشت: نمی‌توان اطلاعات کشتی‌های ایرانی متوقف شده را عنوان کرد اما به طور قطع خسارت انسداد مسیر کانال سوئز ناوگان ایران و تجارت دریایی کشور ما را هم تحت تاثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: کشتی‌هایی که به صورت لاینر فعالیت می‌کنند باید در یک زمان‌بندی مشخص به بنادر حائل یا مقصد وارد شوند که بتوانند از ویندوی اختصاص یافته استفاده کنند اگر در آن زمان مشخص شده نتوانند خود را به بندر برسانند، زمان پهلوگیری در اسکله برای تخلیه و بارگیری را از دست می‌دهند. در کانال تجارت نتیجه برای اینکه بتوانند در بندر پهلو بگیرند، مستلزم توقف در بنادر هستند تا کانال تجارت زمانی که امکان مجدد پهلوگیری به کشتی داده شود.

دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی افزود: بنابراین به دلیل انسداد کانال سوئز، کشتی‌ها امکان اینکه بتوانند براساس برنامه زمان‌بندی پیش تعیین شده حرکت کنند و به مقاصد برسند را از دست داده‌اند. از آنجایی که کشتی‌ها در محل بارگیری و تخلیه بیش از زمان مشخص شده در قرارداد متوقف می‌شوند، خسارت‌هایی را متحمل خواهند شد. در برخی از موارد احتمال دارد بارهایی که برای بارگیری پیش بینی را از دست بدهند.

پل‌مه درباره خسارت ایجاد شده اظهار داشت: خسارت کشتی‌ها براساس سایز کشتی محاسبه می‌شود و قراردادی که در پارتر شناور لحاظ شده مورد محاسبه قرار می‌گیرد. هر چه سایز و اندازه کشتی بزرگتر باشد هزینه دموراژ آن بالاتر می‌رود؛ یک استاندارد معمول برای دموراژ کشتی 150 هزار تنی در اسکله‌ها روزانه حدود 50 تا 70 هزار دلار است.

وی با اشاره به ناوگان ایرانی متوقف مانده در مسیر کانال سوئز گفت: بیش از 90 درصد کشتی‌های تجاری کشور که اقیانوس پیما هستند در اختیار شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و احتمالا کشتی‌های متوقف مانده در کانال سوئز هم از ناوگان گروه کشتیرانی هستند.

پل‌مه درباره احتمال تاخیر در ورود کالاهای اساسی با توجه به انسداد مسیر تجاری کانال سوئز اظهار داشت: با توجه به مبادی تامین کننده کالای اساسی کشورمان که در این زمینه دارای تجارت با آمریکای جنوبی هستیم، مسیر تردد کشتی‌های کامل کالای اساسی از کانال سوئز است که با وقوع این اتفاق این کالاها با تاخیر به کشور می‌رسند.

وی با اشاره خسارت جهانی به دلیل انسداد کانال سوئز اظهار داشت: واقعیت این است به واسطه توقف کشتی‌ها در کانال سوئز تجارت حامل کشتی‌ها هم متوقف شده است به این معنا کالاهای این کشتی‌ها دیرتر به بازار مصرف و خط تولید خواهد رسید در نتیجه خسارت بسیار گسترده‌تر از موضوع دموراژ کشتی‌ها است. اما اگر متوسط خسارت را در یک روز برای یک کشتی 50 هزار دلار در نظر بگیریم با توجه به توقف حدود 200 فروند کشتی در این مسیر که احتمالا این عدد تغییر می‌کند، خسارت حاصله به چند صد میلیون دلار در روز می‌رسد. البته باید توجه داشته باشیم که تعداد کشتی‌ها در دو سویه کانال سوئز در حال افزایش است.

کانال سوئز و چالش‌های تجارت جهانی

اداره کانال سوئز رویدادی را با عنوان «کانال سوئز و چالش‌های تجارت جهانی» در غرفه مصر در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی، در روز یکشنبه، ۱۶ ژانویه برگزار می‌ کند.

به گزارش تین نیوز، وزیر صنعت و تجارت مصر، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل اداره کانال سوئز (SCA) و رئیس منطقه اقتصادی کانال سوئز، سخنرانان اصلی جلسه هستند.

هدف این جلسه روشن کردن تلاش‌های جدی وزارتخانه‌ها و مقامات مهم اقتصادی مصر برای ارتقای تجارت جهانی است.

در ادامه یک گفتگو آزاد همراه با تعدادی از چهره‌ های برجسته حمل‌ و نقل دریایی در سطح منطقه‌ ای و جهانی برگزار می‌ شود که علاوه بر بحث در مورد روندهای زیست محیطی مدرن، بر چهار نکته اصلی مرتبط با چالش‌ های صنعت حمل‌ و نقل دریایی مانند دستیابی به توسعه پایدار، رویارویی با خطرات تغییرات آب و هوایی و همچنین ارائه دیدگاه‌ های مختلف در مورد چگونگی همگام شدن با الزامات تکنولوژیکی مرتبط با توسعه صنعت با توجه به سیستم جدید اینترنت اشیا و موارد دیگر متمرکز خواهد بود.

رویداد کانال سوئز با هدف تقویت پیوندهای همکاری با شرکای تجاری برای دستیابی به موفقیت، دریافت نظرات مشتریان در مورد عملکرد و سیاست‌های اداره کانال سوئز در ارتقای تجارت جهانی و همچنین توضیح مکانیسم‌های بهره‌برداری و توسعه کانال سوئز و بررسی چشم‌انداز آینده در دوره‌های پیش رو برگزار می‌شود.

علاوه بر این، در مورد برنامه‌ های توسعه در منطقه کانال سوئز برای تقویت زنجیره‌های تامین و همچنین حرکت تجارت جهانی بحث و گفت‌وگو می‌شود.

خاطر نشان می‌ سازد، کانال سوئز در سال ۲۰۲۱ با وجود انسدادی که از ۲۳ تا ۲۹ مارچ (۳ تا ۹ فروردین ۱۴۰۰) رخ داد، به یک رکورد بی‌سابقه 6 میلیارد و300 میلیون دلاری دست یافت و در صدد است اعتبار از دست رفته خود را که به علت انسداد پدید آمده که به بحران کانال سوئز معروف شد، احیا نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا